Kategorier
Firande

Present?

Någon present behöver jag inte, vare sig i januari eller i augusti. Det viktigaste jag behöver har jag redan. Jag blir jätteglad om du dyker upp, men du måste inte ha med dig något!

Om du ändå vill ge en gåva, föreslår jag att du till den 15 augusti skänker en födelsedagsgåva till den ideella föreningen Kostfonden. Kostfonden samlar in resurser till vetenskapliga studier som undersöker kostens effekter på hälsan och vilka eventuella biverkningar en kostomläggning kan ge. Själv är jag övertygad om att det vi äter och dricker har stor betydelse för hur vi mår, minst lika stor som sömn och motion. Eftersom kostforskning saknar kommersiellt intresse är de studier som genomförs i dag generellt för små och för kortsiktiga för att kunna förändra vården. Med Kostfondens hjälp samlas pengar in så att kunskapsluckor kan fyllas med vetenskap.

Just nu samlar Kostfonden medel till Europas hittills största studie av hur kosten påverkar typ 2-diabetes.

Niklas